Live data fra et stokerfyr

0 O2: 0 P/P: 0 0 0 0 0